Polyphonic Mobiles


מלגות לימודים – הדרך לתרום כסף ובאמת להביא לשינוי

מלגות לימודים – הדרך לתרום כסף ובאמת להביא לשינוי

תרומות כספיות ופילנתרופיה הם הצד היפה יותר של המין האנושי. מדי שנה תורמים אלפי אנשים מרחבי העולם מיליארדי דולרים במצטבר למטרות שונות ומשתנות. מטרות אלו כוללות עזרה לחלשים, פיתוח אזורים נחשלים בעולם השלישי, עזרה לבעלי חיים שאלות בראיון עבודה הייטק ועוד.

אך מבין כל התרומות האפשריות, נראה שסוג מסוים של תרומה מתבלט כתרומה משמעותית במיוחד, בשל יכולתה להביא לשינוי אמיתי ומהותי בחייהם של אלו המקבלים אותה. תרומה זו היא תרומה של כסף עבור מלגות לימודים לאלו אשר מעוניינים לצאת ללמוד אך פשוט אינם יכולים להרשות זאת לעצמם.

תרומה למלגות – מה ההבדל?

אז מה בעצם ההבדל בין תרומה למלגות לימודים לבין סוגי תרומות אחרות? מדוע סוג תרומה זה משמעותי במיוחד?

התשובה לכך טמונה במאפייני ההלוואה עצמה, השימושים של הכסף. במקרים של הלוואות סטנדארטיות, למשל – תרומה של אוכל ותרופות לעולם השלישי, הנזקקים מקבלים את התרומה ומפיקים ממנה תועלת – שיפור במצב הבריאות, האכלת פיות רעבים וכד'. כמובן שמטרות אלו הן נעלות וקדושות, ואותן תרומות מבורכות ומהוות מעשה אנושי ויפיפה בזכות עצמו, אך במקרה זה הנזקקים בעצם לא מתקדמים לשום מקום. הם אולי אוכלים לשובע ומקבלים טיפול רפואי, אך בכך לא בא שינוי אמיתי לחייהם. הם נשארים באותו מקום, ובעוד מספר חודשים או שנים ייפלו שוב לאותו בור בו הם נמצאים כעת. אין סיבה שלא.

במקרה של תרומות למלגות לימודים, המצב שונה מבסיסו. במקרה זה, מקבלי התרומות משתמשים במלגות על מנת לרכוש השכלה בסיסית וגבוהה, כך שיוכלו לבנות את עצמם ולפתח לעצמם קריירה שתוציא אותם ממעגל העוני או מאורח החיים בו הם כלואים כעת.

מלגות הן בעצם כלי הפועל לשינוי מהותי בעולם, לקידום החלשים כך שיקבלו את הכלים והאמצעים להוציא את עצמם מהמקום בו הם נמצאים באופן תמידי.

ניתן לתמצת את כל זה בפתגם הסיני העתיק והחכם – "אל תתנו להם דגים, תנו להם חכות ולמדו אותם לדוג".

על ידי הענקת מלגות לימודים לעניים שאינם יכולים להרשות זאת לעצמם, אנחנו עוזרים להם לשבור את המעגל, ולהביא את עצמם למקום טוב יותר בעתיד.